"
  • Šta si naučio preko vikenda?
  • Najviše sam naučio da je život kratak. I da treba uživati.
"
Dino Ahmetović (via
dino-ahmetovic)

(via youmakedreamstrue)

+